UČESNICI

Silvija Jović

Biljana Antonijević

Verica Jović

Marija Jovanović

Lalica Vasić

Dragica Dragomirović