UČESNICI

Vesna Čupić

Jasmina Dejanović

Tanja Radovanović

Milena Dmičić

Mila Kuzmanović

Radmila Višekruna

AŽ "Bački Jarak"